“మావటి తో ఏనుగు” ఎంత ఆప్యాయంగా మాట్లాడుతుందో చూశారా….!!

మనుషులతో జంతువు లక్షల సంవ్సరాలుగా సహవాసం చేస్తున్నాయి. మనుషులకి జంతువులకు మధ్య ఉన్న ప్రేమ, అనుభందం అలాంటిది మరి. అయితే గజరాజులు మనుషులతో అత్యంత సహవాసం చేయడం అవి కూడా మనపై ప్రేమను చూపడం చాలా అరుదుగా కనిపిస్తుంది. కానీ

 

శ్రీరంగం లో దేవుడి సేవలో తరిస్తున్న ఓ ఏనుగు మాత్రం తనను కంటికి రెప్పలా చూసుకునే మావటితో ఎంతో ప్రేమగా ఉంటోంది. అంతేకాదు  మావటి చెప్పే మాటలకు బదులు ఇస్తూ, ఆయనతో మాట్లాడుతూ గారాలు కురిపిస్తున్న వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట్లో హల్చల్ చేస్తోంది. మరి మీరు కూడా ఈ వీడియో తిలకించండి..

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *