కృష్ణా వాసి “రూ.8,804కోట్ల” భారీ విరాళం..ఎందుకో తెలుసా..!!

విరాళాలు అందించాలంటే వారి వారి స్థాయిని బట్టి విరాళాలు ఇస్తూ ఉంటారు. లక్షల కోట్లు ఉన్నాయి కదా అని కోట్లాది రూపాయలు విరాళాలుగా అందించాలనే రూల్ ఏమి లేదు. కానీ తమకి ఉన్న దానిలో నలుగురికి పంచాలి, సమాజానికి ఉపయోగ పడే … Read More