“యూత్” ని ఆకట్టుకుంటున్న ఫేస్‌బుక్‌ “కొత్త ఫీచర్”

ఫేస్‌బుక్‌ ప్రపంచంలో ఈ పదం వాడని వారు ఎవరూ లేరనే చెప్పాలి. చిన్న పిల్లలు సైతం ఎంతో సులువుగా ఈ సోషల్ మీడియా సాధనాన్ని వాడుతున్నారు అంటే ఈ ఫేస్‌బుక్‌ కి ఎంత క్రేజ్ ఉందొ అర్థమవుతుంది. ఉదయం లేచింది మొదలు … Read More