“అర్జున్ రెడ్డి” సినిమా పై షాకింగ్ కామెంట్స్ చేసిన-అనుష్క

అర్జున్ రెడ్డి ఇప్పుడు ఎవరి నోట విన్నా ఇదే మాట విడుదలకి ముందు అనేక విమర్శలు ఎదుర్కుంది.విడుదలయ్యకా కూడా ఎదుర్కుంటూనే ఉంది. అర్జున్ రెడ్డి ఒక బోల్డ్ సినిమా మన అని హనుమంతరావు లాంటి వాళ్ళు  ఆ సినిమా ముద్దు పోస్టర్స్ … Read More