కరోనా వైరస్ – కటిన పాశానానికి అయినా కన్నీళ్లు ఆగవు

కరోనా వైరస్ ఎంతో మంది ప్రాణాలని బలి తీసుకుంది. ఎంతో మంది తల్లులకి కడుపు కోత మిగిల్చింది. చైనా లో ఈ వైరస్ భారిన పడిన వారి జీవితాలని, అక్కడి పరిస్థితులని సోషల్ మాధ్యమాలలో ఎంతో మంది పోస్ట్ చేస్తున్నారు. ఈ … Read More