మన పూర్వికులు వాడే ఇంటి చిట్కాతో నడుంనొప్పి మాయం…

ప్రస్తుతం ఉన్న ఈ యాంత్రిక పరిస్థితులలో పురుషులు, మ‌హిళ‌లు అన్న భేదం లేకుండా ప్రతీ మనిషి ఎదుర్కుంటున్న సమస్య నడుము నొప్పి. పడుకునే టప్పుడు  కాళ్ళు చేతులు లాగడం,విపరీతమైన నడుం నొప్పితో రాత్రుళ్ళు నిద్రపోని వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. నడుంనొప్పి తో … Read More