కేంద్రం సంచలన నిర్ణయం: మహిళల వివాహ వయసు పెంపు ఆలోచన ఎంతంటే

భారత దేశంలో ప్రస్తుతం మహిళలు వివాహం చేసుకునే వయసు 18 ఏళ్ళు గా ఉంది. అయితే ఎంతో మంది మహిళలకి 18 ఏళ్ళకే పెళ్ళిళ్ళు అవ్వడం వలన కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయని, ఏ వయసులో పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుంటే వారు ఆరోగ్యంగా … Read More