పెళ్ళికొడుకు తండ్రితో వెళ్ళిపోయిన పెళ్లి కూతురి తల్లి..!!

భారతీయ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు అద్దం పట్టే వివాహ వ్యవస్థను ఎంతో పవిత్రమైనదిగా భావిస్తారు ప్రజలు. వివాహ నిశ్చయం విషయం లో తల్లితండ్రుల సంతోషాన్ని, నిర్ణయాన్ని గౌరవించే పిల్లలు ఎంతో మంది ఉంటారు, అదే విధంగా పిల్లల సంతోషం కోసం వారి ఇష్టాలను … Read More