అగ్ర రాజ్యంలో ఓ వీధికి “భారతీయురాలి” పేరు…ఎందుకో తెలుసా..!

అగ్ర రాజ్యం అమెరికాలో భారతీయురాలికి అరుదైన ఘన కీర్తి దక్కింది. 1915 లోనే అమెరికా వెళ్లి స్థిరపడిన కలా  బాగాయ్ పేరు ఇప్పుడు అమెరికాలో మారు మోగుతోంది. జాత్యాహంకారాన్ని భరించి సహించి, ఎన్నో సవాళ్లు ఎదుర్కుని నేను ఉన్నాను అంటూ ఎంతో … Read More