పంచాయితీ ఎన్నికలకి…“సై”

జనసేన అధినేత తలపెట్టిన కవాతు కార్యక్రమానికి ఊహించని స్థాయిలో జనసేన కార్యకర్తలు పవన్ అభిమానులు హాజరయ్యారు..పవన్ కవాతు నుంచీ సభాస్థలికి అడుగు పెట్టగానే అక్కడే ఉన్న వీర మహిళలు పవన్ కి హారతులు ఇచ్చి దిష్టి తీసి ఆహ్వానం పలికారు..అనంతరం కార్యక్రమాన్ని … Read More