మానవ జాతికి తప్పిన పెద్ద ముప్పు..

మనిషి టెక్నాలజీ టెక్నాలజీ అంటూ వేగంగా అడుగులు వేస్తూ సృష్టికి ప్రతి సృష్టి ని నిర్మించే పనిలో ఉన్నాడు కాని ఇక్కడే అత్యంత ప్రమాదకరమైన పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి  అని ప్రఖ్యాత శాస్త్రవేత్త స్టీఫెన్ హాకింగ్స్ చెప్తున్నా ఎవరు పటించుకోవడం లేదు టెక్నాలజీ … Read More