వైసీపీలోకి నాదెండ్ల మనోహర్…???

జనసేన పార్టీలో పవన్ కళ్యాణ్ తరువాత ఆ స్థాయిలో పార్టీ వ్యవహారాలు చూసుకునే నేత ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది కేవలం నాదెండ్ల మనోహన్ అని ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. పవన్ కళ్యాణ్ కి తోడుగా ఉంటూ పార్టీలో అగ్ర శ్రేణి నాయకుడిగా … Read More