“బలప్రదర్శన” చేయలేదు..అలా చేస్తే..పవన్ “షాకింగ్ కామెంట్స్.”

తూగో జిల్లాలో పవన్ కొద్ది నిమిషాల క్రితం ప్రెస్ మీట్ లో మాట్లాడారు..నిన్న జరిగిన కవాతు , బహిరంగ సభలని కొంతమంది బలప్రదర్సన అంటూ మాట్లాడతున్నారు నేను విన్నాను ఇది బల ప్రదర్సన ఏ మాత్రం కాదు ఎందుకంటే నేను అలా … Read More