జియో కస్టమర్లకి… “భారీ ఆఫర్”..!!!!!!

జియో తన కస్టమర్లకి భారీ ఆఫర్ ని ప్రకటించింది. ఇప్పటికే టెలికం రంగంలో చెరగని ముద్ర వేసిన జియో ఎప్పటికప్పుడు సరికొత్త ఆఫర్స్ తో కస్టమర్లు వేరే నెట్ వర్క్స్ కి తరలి పోకుండా జాగ్రత్తలు పడుతునూనే ఉంటుంది. అయితే న్యూ … Read More