తూటాలకి బలైపోయిన “పాత్రికేయం”

జర్నలిజం అంటే వాస్తవాన్ని నిర్భయంగా ప్రపంచానికి తెలియచేసే ఒక గొప్ప ఆయుధం.ఎంతో మంది జర్నలిజంలో నీతి ,నిజాయితీ గా ఉంటూ సమాజానికి ఉపయోగ పడే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. నిజాయితీ గా ఉన్న వారిపై దాడులు చేయడం,వారిని అంతమొందించడం మనం … Read More