కసాయి తండ్రి..స్మార్ట్ ఫోన్ మోజులో ఏమి చేశాడో తెలుసా..!!!

ప్రస్తుత సమాజంలో రక్త సంభందానికి విలువ లేకుండా పోతోంది. చివరికి తండ్రి అనే గొప్పదైన భంధం కూడా తాత్కాలిమైన సంతోషాల వైపు పరుగులు పెడుతూ కన్న భందాన్ని సైతం పక్కన పెట్టేలా చేస్తోంది. కొందరు తండ్రులు కన్న కూతుళ్ళపైనా అత్యాచారాలు చేస్తున్న … Read More