వైసీపీలో ఎవరెవరికి….” ఏ ఏ శాఖలంటే “…???

ఎన్నికల రిజల్స్ కి మరో ఆరు రోజుల సమయం మాత్రమే మిగిలి ఉంది. టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు శిబిరం మొత్తం వైరాగ్యంలో, నిరాశలో కొట్టిమిట్టాడుతుంటే, వైసీపీ మాత్రం ఆనందోత్సాహాలలో మునిగి తేలుతోంది. తమ విజయం పక్కా అని తెలియడంతో నేతలందరూ హుషారుగా … Read More