ఆ పావురం విలువ అక్షరాలా రూ.11 కోట్లు..ఎందుకంటే..!!

జంతువులలో జాతులను బట్టి వాటికి డిమాండ్ బాగా ఉంటుంది. ఇంట్లో పెంచుకునే కుక్కలు మహా అయితే లక్ష మరీ అనుకుంటే 2 లక్షలు..కొన్ని కొన్ని 50 లక్షల వరకూ డిమాండ్ ఉంటాయి. ఇక ఆవుల విషయానికి వస్తే వాటి విలువ కూడా … Read More