ఇంటర్ పాస్ అయ్యారా…నేవీ లో ఉద్యోగాలు మీకోసమే…చివరితేదీ

భారత దేశ రక్షణ రంగంలో ఓ భాగమైన, అత్యంత కీలకమైన విభాగం ఇండియన్ నేవీ. నేవీలో పనిచేయాలని ఎంతో మంది యువత ఆరాటపడుతుంటారు అందుకోసం ప్రత్యేక శిక్షణ కూడా పొందుతారు. ఎప్పుడో తీసే ఈ ఉద్యోగాల కోసం ముందస్తు ప్రణాళికగా సిద్ధమయ్యే … Read More