ఇలాంటి “బౌలింగ్” ఎప్పుడూ చూసి ఉండరు..!!!

క్రికెట్ లో బౌలింగ్ ఎలా చేస్తారో అందరికి తెలిసిందే..వాటిలో కూడా కొన్ని కొన్ని రకాలు ఉంటాయి కానీ టీమిండియా బౌలర్ మాత్రం సరికొత్త బౌలింగ్ కనుగొన్నాడు అంతేకాదు అది అమలు చేశాడు కూడా..దాంతో ఒక్క సారిగా క్రికెట్ ప్రపంచం అవ్వాక్కయింది. ఇదెక్కడి … Read More