ఏపీలో తొలి రిజల్స్ స్థానం …“వైసీపీ ఖాతాలోకే ”…!!!!

ఏపీలో ఎన్నికల రిజల్స్ కి ఎంతో సమయంలేదు. కొన్ని నిమిషాలలో నేతల జాతకాలు బయట పడనున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే ఓట్ల లెక్కింపులో మొదటి రిజల్స్ వెలువడే స్థానాలలో మొదటి స్థానం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నరసాపురం తెలుస్తోంది. ఈ స్థానం నుంచీ … Read More