భారత్ కే మా మద్దతు.. చైనా దిమ్మ తిరిగిపోయిందిగా…!!

చైనా భారత్ పై చేస్తున్న వికృత చర్యలు ఎప్పటి కప్పుడు అన్ని దేశాలు గమనిస్తూనే ఉన్నాయి. లడాఖ్ లోని వస్తవాదీన రేఖ వద్ద చైనా చేస్తున్న కవ్వింపు దూకుడు చర్యలను సహించేది లేదని అమెరికా నూతన ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. బిడెన్ నాయకత్వంలో … Read More