పాదయాత్ర చేయవచ్చా..షాక్ అయిన డాక్టర్లు..!!!

జగన్ పై దాడి జరిగిన నాటి నుంచీ ఈ నాటి వరకూ వైద్యులు ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితిపై ఎప్పటికప్పుడు వైసీపీ నేతలకి ఏపీ ప్రజలకి మీడియా ముందుకి వచ్చి సమాచారం ఇస్తూనే ఉన్నారు..అయితే ఈరోజు కూడా జగన్ ని పరీక్షించిన డాక్టర్లు … Read More