మధుమేహం అంటువ్యాధిగా మారనుందా…?

ప్రపంచం మొత్తం ఇప్పుడు  ఒకే ఒక జబ్బు పేరు చెప్తే  గజగజా వణికిపోతోంది అదే మధుమేహం ఈ మధుమేహం ఉన్నవాళ్ళ పరిస్థితి మరీ దారుణంగా ఉంటుంది ప్రతిదానికి కంగారు పడుతుంటారు, నీళ్ళు ఎక్కువగా తీసుకుంటారు, పడి నిమిషాలకి ఒకసారి బాత్రుం కి … Read More