బ్రేకింగ్ – “జనసేన” లీగల్ సెల్ అధ్యక్షుడిగా ఉండవల్లి…!!!

జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ రాష్ట్ర  వ్యాప్తంగా ఉన్న జిల్లాలలో  మెల్ల మెల్లగా పట్టు సాధిస్తున్నారు ఈ నేపధ్యంలోనే పార్టీలకి అత్యంత కీలకమైన లీగల్ సెల్ లని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు..తాజాగా పవన్ సొంత జిల్లా అయిన పశ్చిమ గోదావారి జిల్లా జనసేన … Read More