జగన్ ప్రసంగంలో పలికే…..”మొట్ట మొదటి మాట”..!!!

ఏపీ సీఎం గా కాసేపట్లో ప్రమాణ స్వీకారం చేయబోతున్న వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి కాసేపట్లో అశేష అభిమాన ప్రజల్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడబోతున్నారు. అయితే జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఈ సభా వేదికపై ఎలా మాట్లాడబోతున్నారు, తన నుంచీ వచ్చే మొట్టమొదటి మాట … Read More