“ప్రెషర్ కుక్కర్” లో వండినవి తింటున్నారా..ఐతే ఇది చదవండి

 3000 ఏళ్ళకు పూర్వం మన భారతదేశంలో జీవించిన మహర్షి వాగ్భటాచార్యులు పొందుపరిచిన ఆయుర్వేద సూత్రాల నుంచి గ్రహించి ఎంతో మంది అనేక రకాల పరిశోధనలు చేసి మన భారతీయుల ఆరోగ్య సంరక్షణకై ఎన్నో అమూల్యమైన విషయాలని మనకి తెలియచేశారు ఆ సూత్రాలలోనిదే … Read More