చైనాలో పూజలు అందుకుంటున్న…”భారతీయుడి విగ్రహం”

ప్రస్తుతం భారత్ చైనాల మధ్య పచ్చగడ్డి వేస్తే భగ్గుమనే పరిస్థితి నెలకొంది. భారత సరిహద్దుల్లో అక్రమంగా ప్రవేశిస్తూ భారతీయ సైనికులను అన్యాయంగా పొట్టన పెట్టుకుంటున్న చైనా పై ప్రతి ఒక్క భారతీయుడు, అలాగే చైనాను  వ్యతిరేకిస్తున్న దేశాలన్నీ గుర్రుగానే ఉన్నాయి. అంతేకాదు … Read More