జగన్ “రీ ఎంట్రీ”…డేట్ ఫిక్స్

జగన్ పై దాడి జరిగిన రోజు నుంచీ ఈరోజు వరకూ జగన్ కోల్కొవాలని మళ్ళీ జనాల్లోకి వెళ్లాలని ఎంతో మంది జగన్ అభిమానులు వైసీపీ కార్యకర్తలు కోరుకుంటున్నారు. వారం క్రితమే జగన్ పాదయాత్రకి వెళ్లాలని కోరుకున్నా సరే వైద్యుల సలహామేరకు యాత్రని … Read More