అత్యంత ఖరీదైన రోడ్డు ప్రమాదం..నష్టం ఎంతో తెలుసా..!!

ఎక్కడైనా రోడ్డు ప్రమాదం జరిగితే ఎంతమని చనిపోయారు, క్షతగాత్రులు ఎవరు, పరిస్థితి ఎలా ఉందని అడుగుతారు. కానీ ఇక్కడ జరిగిన ప్రమాదం కారణంగా ఎంత పెద్ద నష్టం జరిగిందో అనుకుంటున్నారు. అంతేకాదు రికార్డ్ కూడా క్రియేట్ చేసింది. అత్యంత ఖరీదైన ప్రమాదంగా … Read More