“శబరిమల బోర్డు”….సంచలన నిర్ణయం..

యావత్ దేశంలోనే సంచలనం సృష్టిస్తున్న ప్రధాన అంశాలలో శబరిమల ఆలయ విషయం ఒకటి..ఈ ఎన్నో ఏళ్లుగా ఉన్న ఆచారాల్ని సాంప్రదాయలని తుంగలోకి తొక్కి మరీ ఆలయంలోకి అనుమతిని ఇవ్వడం అనేది హిందువులు ఎవరూ జీర్ణించుకోలేక పోతున్నారు..వయసుతో నిమ్మిత్తం లేకుండా ఎవరన్నా సరే … Read More