ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన సబ్బు…స్పెషాలిటీ తెలిస్తే..!!!

రోజు వారి మనం శరీరానికి వాడుకునే సబ్బు మహా అయితే రూ. 50 ఉంటుంది లేదంటే రూ. 70 నుంచి రూ.100 వారకూ ఉంటోంది.  కానీ ప్రస్తుతం మార్కెట్ లోకి విడుదల అవ్వడానికి సిద్దంగా ఉన్న ఈ  సబ్బు విలువ మాత్రం … Read More