మళ్ళీ ఏపీ “ క్యాబినేట్ విస్తరణ”…?

చంద్రబాబు మళ్ళీ ఏపీ కేబినేట్ ని విస్తరిస్తున్నారా ? ఇదే ఎన్నికల టీం అని ఇంతక క్యాబినెట్ మార్పులలో తీసుకున్న మంత్రుల్ని పరిచయం చేసిన బాబు..మరొక్కసారి తన టీం లో మార్పులు చేర్పులు చేయబోతున్నారు అంటూ వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి.దీనికి అవును అనే … Read More